Zimná prestávka.(zatvorené)

PRAVIDLA  RYBOLOVU JESETEROV.

 

Prísny zákaz vyberať ryby z vody!!

Vážiť a merať sa môžeš doma sám seba.

Ak sa chceš s rybou odfotiť tak iba vo vode!!

Loví iba ten , kto má id náramok!!

Zákaz vyvážania okolo rybníka po hrádzi (neopúšťaj lovné miesto!) nauč sa nahadzovať!!!

Zober si domov svoje smeti a uprac si po sebe!!

Ak to nechceš akceptovať a dodržiavať  tak sem nechoď!!

Pravidlá platné od 1.3.2020 / Zmeny pravidiel a cien vyhradené!

1. Pondelok - Nedeľa: 7:00 - 19:00. Lov si treba rezervovať. tel.č.:0915/134 436
2. Denná povolenka stojí: 120€. Deti do 15 rokov len s doprovodom dospelého.
3. Každý rybár je povinný zaregistrovať sa pri vstupe u strážnika objektu. Pri zakúpení povolenky, rybár dostane identifikačný náramok ,ktorý bude mať počas rybolovu na ruke.
4. Na lovné miesto má prístup iba jedna osoba s platnou dennou povolenkou a max. jedna osoba ako doprovod, pomocník.
5. Lov s jednou udicou, len s jedným návescom a jedným háčikom bez protihrotu. Nad olovom musí byť hlavná šnúra chránená 50 cm , hrubším materiálom.

6.Loviť smie iba držiteľ identifikačného náramku.
7. Lov na všetky návnady, ktoré musia byť zdravotne nezávadné.(nepoužívať psie granule) pri vysokých teplotách zákaz prikrmovania ,používať len rybie pelety.
8.Zákaz vyberania rýb z vody.Je zakázané ryby prenášať a vynášať na hrádzu.
9. Ryby nieje možné odkúpiť.

10.Pri odchode je každý povinný odstrániť po sebe všetky odpadky aj ohorky z cigariet.
11. Zákaz hlučného správania sa, a iného obťažovania rybárov.
12. Zákaz kladenia ohňa, stanovania, kúpania, grilovania, člnkovania.
13. Lovec je povinný zdržovať sa iba vo vyhradenom priestore. Pohyb mimo vyhradeného priestoru sa považuje za hrubý prečin proti domácemu poriadku. Porušenie môže viesť k okamžitému zrušeniu denného povolenia bez úhrady!
14. Každý návštevník jedná na svoju zodpovednosť. Firma Ceno, s. r. o. , nezodpovedá za škody ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v areáli športového rybníka, alebo na území rybárne Svätého Petra v Jelke.
15. Pri nedodržaní pravidiel rybolovu bude rybár vyhostený a musí spôsobené škody uhradiť. V prípade krádeže ( ryby, vecného majetku ) bude naňho podané trestné oznámenie a nebude mať viac prístup do tohto objektu.

 

PRAVIDLA RYBOLOVU KAPROV.

Pravidlá platné od 1,4,2020 / Zmeny pravidiel a cien vyhradené!

1. Pondelok - Nedeľa: 7:00 - 19:00. Lov si treba rezervovať. tel.č.:0915/134 436
2. Denná povolenka stojí: 14€. Deti do 15 rokov len s doprovodom dospelého.
3. Každý rybár je povinný zaregistrovať sa pri vstupe u strážnika objektu. Pri zakúpení povolenky, každý rybár dostane identifikačný náramok ,ktorý bude mať počas rybolovu na ruke jeden náramok = lov na dve udice.
4. Do objektu rybolovu má prístup iba jedna osoba s platnou dennou povolenkou a max. jedna osoba ako doprovod. Kapacita max. 28 rybárov. Jeden posed, dvaja rybári 4 udice.
5. Lov s dvoma udicami, každá len s jedným návescom a jedným háčikom bez protihrotu z označeného miesta.
6. Lov na všetky návnady, ktoré musia byť zdravotne nezávadné.(nepoužívať psie granule) pri vysokých teplotách zákaz prikrmovania ,používať len rybie pelety.

7. Je nutné používať veľký podberák (nasadené ryby môžu vážiť až 70 kg), podložné matrace ( väčšie ), dezinfekčné prostriedky na
dezinfikovanie rany po vybratí háčika. Nad olovom musí byť hlavná šnúra chránená 50 cm , hrubším materiálom.
8. Ryby do 3 kg je možné odkúpiť, podľa aktuálneho cenníka. Množstvo nie je obmedzené.
9. Všetky ryby nad 3 kg je rybár povinný ihneď vrátiť do vody. Pri odháčkovaní treba brať ohľad na zdravie chytenej ryby. Ulovené ryby môžu byť vonku z vody max. 1 minútu. Je zakázané ryby prenášať a vynášať na hrádzu.
10. Ryby v sieti na odkúpenie nie je možné vymieňať, ani vracať späť do vody. Čo sa vloží do sieťky treba odkúpiť.
11. Pre ochranu prírody Vás žiadame aby ste dodržiavali poriadok a vždy odstránili po sebe odpadky.
12. Zákaz hlučného správania sa, a iného obťažovania rybárov.
13. Zákaz kladenia ohňa, stanovania, kúpania,grilovania, člnkovania.
14. Každého chyteného jesetera je treba pustiť naspäť do rybníka, nemôže sa odkúpiť!
15. Návštevník je povinný zdržovať sa iba vo vyhradenom priestore. Pohyb mimo vyhradeného priestoru sa považuje za hrubý prečin proti domácemu poriadku. Porušenie môže viesť k okamžitému zrušeniu denného povolenia bez úhrady!
16. Pri odchode je každý povinný odstrániť po sebe všetky odpadky aj ohorky z cigariet.
17. Každý rybár je povinný na vyzvanie ukázať svoje sieťky vo vode, a pri odchode bez vyzvania ukázať tašky, ruksaky a obaly na udice.
18. Každý návštevník jedná na svoju zodpovednosť. Firma Ceno s. r. o. , nezodpovedá za škody ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v areáli športového rybníka, alebo na území rybárne Svätého Petra v Jelke.
19. Pri nedodržaní pravidiel rybolovu bude rybár vyhostený a musí spôsobené škody uhradiť. V prípade krádeže ( ryby, vecného majetku ) bude naňho podané trestné oznámenie a nebude mať viac prístup do tohto objektu.
20. Podľa ponuky je možné si zakúpiť u strážnika: boillies, háčiky bez protihrotu, dezinfekciu..

Prajeme Vám nezabudnuteľný rybársky zážitok!

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Počasie Jelka